Regulamin Turnieju Sołectw 2016

Regulamin Turnieju Sołectw podczas Święta Plonów w Gminie Miastko 2016-09-10 w Świerzenku.

I. Organizatorzy:

- Urząd Gminy w Miastku

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

II. Cele imprezy:

- popularyzacja czynnego wypoczynku wśród mieszkańców Gminy Miastko

- wyłonienie zwycięzców rywalizacji

III. Konkurencje:

- wejście na słup (liczy się czas) jeden przedstawiciel Sołectwa

- skakanka zespołowo (2 osoby do kręcenia liny + minimum 2 osoby do skakania)

  liczy się suma wskoczeń i wyskoczeń w ciągu 3 minut

- szczudła (1 osoba 20 m na czas)

- unihokej (strzał do bramki z odległości 10 m – jedna osoba. Liczy się ilość strzelonych bramek na 10 prób)

- Sołtys (rzuty beretem liczy się najlepsza odległość spośród 3 prób)

- skoki w workach 3-osobowych (20 metrów na czas)

IV. Punktacja:

I miejsce o trzy punkty więcej od II miejsca. II miejsce o dwa punkty więcej od III. Ostatnie miejsce – 1 punkt. W przypadku miejsc równorzędnych sumuje się punkty zajętych miejsc i dzieli przez liczbę zainteresowanych zespołów.

V. Termin i miejsce:

Rywalizację rozpoczniemy od godziny 13:00 w dniu 10 września 2016 roku na boisku w Świerznie. Wszystkie konkurencje będą się odbywały równocześnie. Prosimy o zachowanie dyscypliny wśród uczestników. Zakończenie rywalizacji planujemy na godzinę 14:30. Po tej godzinie zespoły, które nie uczestniczyły w jakiejś konkurencji otrzymają za nią 0 pkt.

VI. Nagrody:

- 3 pierwsze zespoły otrzymają Puchary i Medale  Burmistrza Miastka. Ponadto I miejsce bon na 600 zł, II miejsce bon na 400 zł, III miejsce bon na 300 zł.

We wszystkich sprawach nie ujętych w tym regulaminie decyduje sędzia główny.