Komunikat organizacyjny Sztafetowych Biegów z okazji Odzyskania Niepodległości

Zawody odbędą się dnia 10.11.2016 r. w Parku Miejskim.

Uczestniczą reprezentacje 5 osobowe w następujących kategoriach wiekowych:

Szkoły Podstawowe dziewczęta i chłopcy klas IV/III oraz dziewczęta i chłopcy klas VI/V

Szkoły Gimnazjalne: dziewczęta i chłopcy

Szkoły Ponadgimnazjale: dziewczęta i chłopcy

Biegi będą się odbywały po chodnikach wokół parku.

Nagrody: I, II, III miejsce w Kategorii Szkół Podstawowych w punktacji łącznej Puchary, medale w każdej kategorii wiekowej.

Gimnazja i Szkoły ponadgimnazjalne Puchary za I miejsce.