Informacja z realizacji zadań w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu za rok 2016

Okres sprawozdawczy obejmuje z konieczności również IV kwartał 2015 roku, gdyż zawody prowadzone przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy kierują się kalendarzem szkolnym. We wrześniu rozpoczyna się rywalizacja na rok 2015/2016. I tak w 2015 roku odbyły się:

 1. 05.09.2015 Dożynki na których przeprowadzono Konkurs Sołectw
 2. 08.09.2015 W Starostwie odbyło się posiedzenie dotyczące Kalendarza Imprez Powiatowych na podstawie którego układamy kalendarz rozgrywek Gminnych
 3. 23.09.2015 Eliminacje Gminne w szachach Szkoł Podstawowych oraz Gimnazjalnych
 4. 29.09.2015 Eliminacje Gminne w Sztafetowych Biegach Przełajowych J. Lednik
 5. 01.10.2015 Eliminacje Gminne w badmintonie SP i Gim.
 6. 06.10.2015 Eliminacje Gminne w tenisie stołowym w SP Świerzno
 7. 07.10.2015 Eliminacje Gminne w tenisie stołowym w miasteckim Gimnazjum
 8. 15.10.2015 Eliminacje Gminne w indywidualnych biegach przełajowych J. Lednik
 9. 16.10.2015 Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji
 10. 18.10.2015 Turniej Halowej Piłki Nożnej Honorowych Dawców Krwi
 11. 21.10.2015 Eliminacje Gminne Halowej Piłki Nożnej Szkół Wiejskich
 12. 28.10.2015 Eliminacje Gminne unihokeja dziewcząt
 13. 29.10.2015 Eliminacje Gminne unihokeja chłopców
 14. 02.11.2015 Eliminacje Gminne unihokeja dz + chł gimnazjum
 15. 08.11.2015 Amatorska Liga Piłki Siatkowej I runda
 16. 11.11.2015 Turniej Piłki Nożnej na Orliku
 17. 14/15.11.15 Turniej Piłki Koszykowej z okazji Odzyskania Niepodległości
 18. 15.11.2015 Amatorska Liga Piłki Siatkowej II tura
 19. 19.11.2015 Finał Powiatowy Tenisa Stołowego SP w Świerznie
 20. 22.11.2015 Amatorska Liga Piłki Siatkowej III tura
 21. 28.11.2015 Turniej Piłki Nożnej Orlik
 22. 12.12.2015 Ogólopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miastka
 23. 13.12.2015 Amatorska Liga Piłki Siatkowej IV tura
 24. 20.12.2015 Amatorska Liga Piłki Siatkowej V tura

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2016

 1. 09.01.2016 Ogólopolski Turniej Piłki Halowej Oldboy
 2. 10.01.2016 WOŚP Światełko do nieba
 3. 12.01.2016 Eliminacje Gminne mini piłki ręcznej dziewcząt
 4. 13.01.2016 Eliminacje Gminne mini piłki ręcznej chłopców
 5. 16.10.2016 Turniej Piłki siatkowej o Puchar Dyrektora OSiR
 6. 19.01.2016 Eliminacje Gminne w piłce ręcznej dziewcząt Gimnazjada
 7. 20.01.2016 Eliminacje Gminne piłka reczna chłopców  Gimnazjada
 8. 27.01.2016 Eliminacje Gminne mini piłki siatkowej dziewcząt
 9. 28.01.2016 Eliminacje Gminne mini piłki siatkowej chłopców
 10. 31.01.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej VI tura
 11. 01.02.2016 Finał Powiatowy Piłki ręcznej chłopców Gimnazjada
 12. 09.02.2016 Finał Powiatowy mini piłki siatkowej dziewcząt
 13. 15-26.02.2016 Ferie na sportowo ( I tydzień piłka koszykowa II tydzień piłka nożna)
 14. 02.03.2016 Półfinał Wojewódzki mini piłki siatkowej dziewcząt
 15. 03.03.2016 Turniej mini piłki siatkowej Koszalin: Miastko
 16. 08.03.2016 Finał Powiatowy Piłki Siatkowa Licealiada
 17. 15.03.2016 Finał Powiatowy Piłka koszykowa chłopcy Licealiada
 18. 16.03.2016 Eliminacje Gminne piłka siatkowa dziewcząt Gimnazjada
 19. 17.03.2016 Eliminacje Gminne piłka siatkowa chłopców Gimnazjada
 20. 19.03.2016 Ogólnopolski Turniej zapaśniczy w stylu klasycznym
 21. 20.03.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej VII tura
 22. 23.03.2016 Finał Powiatowy Piłki Siatkowej dziewcząt Gimnazjada
 23. 01.04.2016 Finał Powiatowy Piłki Siatkowej chłopców Licealiada
 24. 04.04.2016 Eliminacje Gminne piłki koszykowej dz i chł Gimnazjada
 25. 05.04.2016 Finał Powiatowy piłki koszykowej chłopców Gimnazjada
 26. 06.04.2016 Finał Powiatowy piłki koszykowej dziewcząt Gimnazjada
 27. 07.04.2016 Eliminacje Gminne mini piłki koszykowej dziewcząt
 28. 08.04.2016 Eliminacje Gminne mini piłki koszykowej chłopców
 29. 09/10.04.2016 Turniej piłki koszykowej Międzywojewódzkiej Ligi Szkół Średnich
 30. 10.04.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej
 31. 13.04.2016 Finał Powiatowy piłki koszykowej Gimnazjada dziewcząt
 32. 21.04.2016 Półfinał Wojewódzki piłka koszykowa dziewczat Gimnazjada
 33. 24.04.2016 Finale four Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
 34. 25.04.2016 Eliminacje Gminne w piłce nożnej dz + chł  Gimnazjada
 35. 28.04.2016 Eliminacje Gminne w czwórboju lekkoatletycznym
 36. 28.04.2016 Finał Powiatowy w piłce nożnej dziewcząt
 37. 29.04.2016 Półfinał Wojewódzki w piłce koszykowej chłopców Gimnazjada
 38. 01.05.2016 Mistrzostwa Miastka w indywidualnych biegach przełajowych + turniejpiłki plażowej nad J. Lednik
 39. 05.05.2016 Eliminacje Gminne mini piłki nożnej chłopców
 40. 06.05.2016 Zakończenie rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
 41. 09.05.2016 Eliminacje Gminne w Lekkoatletyce indywidualnie Gimnazjada
 42. 09.05.2016 Eliminacje Gminne w mini piłce nożnej dziewcząt
 43. 11.05.2016 Eliminacje Gminne w piłce plażowej dziewcząt i chłopców
 44. 14/15.05.2016 Turniej Międzywojewódzkiej Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych
 45. 17.05.2016 Eliminacje Gminne w piłce plażowej dz+chł. Gimnazjada
 46. 18.05.2016 Otwarte Biegi Przełajowe w Słosinku
 47. 20.05.2016 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Bytowskiego
 48. 31.05.2016 Turniej piłki nożnej rocznika 2007 i młodsi na Orliku
 49. 02.06.2016 Turniej piłki nożnej rocznika 2005 i młodsi na Orliku
 50. 05.06.2016 Przygotowanie tras na Wyścigi rowerkowe na ul. Grunwaldzkiej
 51. 09.06.2016 Kontrola kąpielisk nad j. Lednik oraz Głębokim w Świeszynie WOPR
 52. 10.06.2016 Zawody wędkarskie dla niepełnosprawnych nad J. Lednik
 53. 18.06.2016 Festyn w SP-2 Miastko
 54. 02.07.2016 I Otwarty Turniej piłki plażowej nad. J. Lednik
 55. 09.07.2016 II Otwarty Turniej piłki plażowej nad J. Lednik
 56. 15/16/17.06 2016 Dni Miastka, Lato z radiem
 57. 17.06.2016 III Otwarty Turniej piłki plażowej, Mistrzostwa Miastka w pływaniu, Wyscigi kajakowe i na rowerach wodnych
 58. 23.07.2016 IV Otwarty Turniej piłki plażowej nad J. Ledni
 59. 24.07.2016 II Mistrzostwa Miastka w Mini Triatlonie
 60. 30.07.2016 V Otwarty Turniej piłki plżowej nad J. Lednik
 61. 31.07.2016 Mistrzostwa Miastka w Pływaniu oraz wyścigi na materacach
 62. 06.08.2016 VI Otwarty Turniej piłki plażowej nad J. Lednik
 63. VII Otwarty Tuniej piłki plażowej wręczenie nagród
 64. 14.08.2016 Festyn rodzinny nad J. Lednik, gry i zabawy dla dzieci
 65. 20.08.2016 Otwarty Turniej piłki plażowej w Wołczy Małej
 66. 25.08.2016 Lato z Piłką nożną na Orliku
 67. 27.08.2016 Otwarty Turniej piłki plażowej w Wałdowie
 68. 28.08.2016 Zakończenie lata
 69. 03.09.2016 Otwarty Turniej zapaśniczy
 70. 10.09.2016 Święto plonów w Świerzenku – Turniej Sołectw
 71. 15.09.2016 Narada w sprawie kalendarza imprez powiatowych
 72. 21.09.2016 Szachy drużynowe w MGOK
 73. 04.10.2016 Sztafetowe Biegi Przełajowe
 74. 07.10.2016 Finał Powiatowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych
 75. 14.10.2016 Eliminacje Gminne Halowej piłki nożnej Szkół Wiejskich
 76. 19.10.2016 Integracyjny Turniej piłki nożnej na Orliku
 77. 23.10.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej
 78. 25.10.2016 Eliminacje Gminne w badmintonie SP i Gimnazjum
 79. 28.10.2016 Eliminacje Gminne w Drużynowych Biegach Przełajowych
 80. 06.11.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej
 81. 08.11.2016 Eliminacje Gminne w unihokeju dziewcząt SP
 82. 09.11.2016 Eliminacje Gminne w unihokeju chłopców SP
 83. 10.11.2016 Sztafetowe Biegi Przełajowe w parku z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 84. 11/12/11.16 Ogólnopolski Turniej Piłki koszykowej
 85. 13.11.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej
 86. 16.11.2016 Finał Powiatowy halowej piłki nożnej Licealiada
 87. 17.11.2016 Eliminacje Gminne w tenisie stołowym SP Świerzno
 88. 20.11.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej
 89. 23.11.2016 Finał Powiatowy tenisa stołowego w Dretyniu
 90. 24.11.2016 Turniej mini piłki siatkowej Koszalin : Miastko
 91. 27.11.2016 Amatorska Liga Piłki Siatkowej
 92. 03.12.2016 Miedzywojewódzka Liga Szkół Średnich
 93. 04.12.2016 Memoriał Mikołaja Dundy – piłka siatkowa
 94. 11.12.2016 Zakończenie I rundy ALPS