Komunikat z eliminacji gminnych piłki siatkowej chłopców i dziewcząt

Zawody chłopców rozegrano dnia 5.04 br. na hali SP-3. Uczestnicy: SP – 1 Miastko, SP Świerzno, SP-3 Miastko.

Kolejność:

I miejsce – SP-3 Miastko

II miejsce – SP-1 Miastko

III miejsce – SP Świerzno

 

Zawody dziewcząt odbyły się dnia 106.04.2018 w hali SP-3 Miastko

Uczestnicy: SP-3 Miastko, SP-2 Miastko, SP Świerzno i SP Dretyń. Wyniki:

Kolejność:

I miejsce – SP-3 Miastko

II miejsce - SP 2 Miastko

III miejsce – SP Dretyń

IV miejsce – SP- Świerzno